เผยแพร่แล้ว: 2023-09-30

Meta-Analysis of STEM Education Influencing Learning Achievement and Thinking in Thailand from 2016 to 2020

Sanit Srikoon, Chansit Khamput, Sirikorn Bamroongkit, Chalunda Podjana

859-869

การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธนิตรา คฤหวาณิช, อนันต์ ธรรมชาลัย, เกียรติชัย วีระญาณนนท์

925-939