วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความรับเชิญ (Invited Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แก่บุคคลที่สนใจสามารถศึกษาและนำไปใช้อ้างอิงในการเขียนงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยตีพิมพ์บทความตามศาสตร์สาขาดังนี้ 1) บริหารธุรกิจ 2) เศรษฐศาสตร์ 3) การบัญชี 4) นิติศาสตร์ 5) ศึกษาศาสตร์ 6) นิเทศศาสตร์ 7) ภาษาศาสตร์ 8) รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ช่องทางการติดต่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

2023-02-03

ช่องทางการติดต่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

1. อีเมล ejournal@rpu.ac.th

2. หมายเลขโทรศัพท์ 02-432-6101-5 ต่อ 1220 (เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. วันอังคาร - วันเสาร์)

3. หมายเลขโทรศัพท์ 086-375-2731 (เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. วันอังคาร - วันเสาร์)

4. Line ID: 0863752731 (เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. วันอังคาร - วันเสาร์)

อัตราค่าลงทะเบียนและช่องทางการชำระเงิน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

2023-02-03

อัตราค่าลงทะเบียนวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ บทความละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวารสารฯ จะไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

ผู้ส่งบทความสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทั้งทางแอปพลิเคชันของทุกธนาคารหรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกแห่ง โดยโอนเงินมายัง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาประชาชื่น เลขที่บัญชี 092 – 242607 – 3

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ กองทุนวิจัย (ประเภท ออมทรัพย์)

เมื่อโอนเงินแล้วให้ท่านแนบหลักฐานการโอนเงินในเอกสารหมายเลข 4 แบบนำส่งสำเนาใบรับรองรายการโอนเงินฝากเงิน (pay in) และจัดส่งเอกสารหมายเลข 1-4 (ดูรายละเอียดที่เมนูแบบฟอร์มการส่งวารสาร) พร้อมทั้งบทความ (word และ PDF) มายังอีเมล ejournal@rpu.ac.th และส่งบทความผ่านระบบ ThaiJO

การเปิดรับบทความวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

2023-02-03

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ที่เปิดรับบทความรับเชิญ (Invited Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ที่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 1) บริหารธุรกิจ 2) เศรษฐศาสตร์ 3) การบัญชี 4) นิติศาสตร์ 5) ศึกษาศาสตร์ 6) นิเทศศาสตร์ 7) ภาษาศาสตร์ 8) รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม โดยเปิดรับบทความตลอดปีการศึกษา

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในศาสตร์เพื่อพิจารณาบทความจำนวน 3 ท่านต่อบทความ โดยผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 ท่าน ถือเป็นเอกฉันท์

ผู้สนใจกรุณาส่งบทความของท่านเพื่อให้กองบรรณาธิการพิจารณาเบื้องต้นที่อีเมล ejournal@rpu.ac.th หรือติดต่อที่ Line ID: 0863752731

Vol. 9 No. 2 (2023): May - August 2023

Published: 2023-08-26

Editorial

Arunee Sumpaothong

Editor

Arunee Sumpaothong

Peer Reviewers

Arunee Sumpaothong

Content

Arunee Sumpaothong

Journal Manual

Arunee Sumpaothong

Full Paper

Arunee Sumpaothong

-

Adaption Strategy to Social Banking of The Islamic Bank of Thailand

Sombat Boonpratham, Amorm Thoongsuwan, Prasert Sitthijirapat

47-66

Creating Social Enterprise for Ecological Art Exhibition

Siriya Jitpimolmard, Panus Tongkarnpanit, Sakonpat Chotipatthamanon, Suppakorn Disatapundhu

125-140

Development of Teacher Professional Development Package in Teaching Students with Special Needs in Inclusive Classrooms

Suthawan Harnkajornsuk, Chanida Mitranun, Prapimpong Wattanarat, Kanokporn Vibulpatanavong, Daranee Saksiriphol , Patchareewan Khunchun, Cheerapat Sirirak, Tamala Boonyakarn

217-234

Intention to Purchase and Purchasing Behavior on Remanufactured Toner Cartridge of Thai Consumers

Chattayaporn Samerjai, Soibubpha Sartmoon, Supawat Sukhaparamate

375-391

View All Issues