เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

Developing a Double Major Curriculum in Two Foreign Languages to Meet the Current Needs of Program Stakeholders

Sunporn Eiammongkhonsakun, Kamonthip Pho-klang, Kittipol Tinothai, Nithi Sillavatkul, Parinya Chimbanlang, Wanarat Noilek, Worapong Charoengogit

421-439

เพลงเรื่อง เพลงแม่บทในมิติดนตรีไทย

ชยุติ ทัศนวงศ์วรา, วัศการก แก้วลอย

459-475