กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลยุทธ์การสื่อสารของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย: กรณีฟังไม่เข้าใจ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF