กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสามารถในการแปลความหมายระดับข้อความของ Google Translate ระบบ Neural Machine Translation จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF