กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สังข์ทองตอนกำเนิดพระสังข์: กรณีศึกษาสุวรรณสังขชาดกสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ และนิทานเรื่องกำเนิดพระสังข์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF