กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างโมเดล 4PBL สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF