กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กรอบความคิดเกี่ยวกับ “ไทย” ที่นำเสนอผ่านกลวิธีทางภาษาในหนังสือพิมพ์รัสเซีย: กรณีศึกษา “Izvestia” และ “Komsomolskaya Pravda” ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF