กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลวิธีการแปลคำว่า “ต้อง” เป็นภาษาญี่ปุ่นและการแปล なければならない เป็นภาษาไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF