เผยแพร่แล้ว: 27-08-2019

ส่วนหน้า-บรรณาธิการ

ส่วนหน้าวารสาร - บทบรรณาธิการ

สารบัญ

สารบัญ Content

การพัฒนาอัตลักษณ์ผ้าไหมบุรีรัมย์สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

สินีนาฏ รามฤทธิ์, เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง, ซังฮี คิม

บทที่ 1 หน้า 21-40

The Model for the Development of the School Administrators’ Competency in Ubon Ratchathani Province

เกริกไกร แก้วล้วน, เมืองแมน (วัฒนชัย) ศิริญาณ

บทที่ 6 หน้า 121-140

ภาวะผู้นำของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ภูริส ภูมิประเทศ, ตรีชฎา สุขเกษม

บทที่ 7 หน้า 141-160

Guidelines for Strengthening the Operations of Provincial Police Region 5 Saving and Credit Cooperative

ปฏิกราษฎร์ คุณภู, ธนกร สิริสุคันธา, สุรชัย กังวล

บทที่ 11 หน้า 221-242

แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ของรถโดยสารสาธารณะ

ป้อมฤดี กุมพันธ์, วราภรณ์ วนาพิทักษ์, ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์

บทที่ 15 หน้า 291-308

ส่วนหลังวารสาร

ส่วนหลังวารสาร มนุษยสังคมสาร