กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการโครงการขนาดใหญ่เมืองพัทยาเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF