กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Guidelines for Strengthening the Operations of Provincial Police Region 5 Saving and Credit Cooperative ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF