กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF