กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาอัตลักษณ์ผ้าไหมบุรีรัมย์สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF