วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย
2. เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์และด้านการพัฒนาสุขภาพ
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

Objectives

1. To promote and distribute academic work and the research of academics, students, and interested individuals.

2. To serve as a platform for the exchange of knowledge and academic findings in the Humanities, Social Sciences, Languages, Linguistics, Literature, Mass Communication, and Health Science.

3. To publicise the Faculty of Liberal Arts, Maejo University.

4. To offer academic expertise to the general public.

เปิดรับบทความ

2022-07-25

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวารสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 5387 5200 ต่อ 172 (25/7/65)

Vol. 10 No. 2 (2022): July-December 2022 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)

Published: 2022-12-26

Knowledge and Health Belief Model Affecting Fever Management in Children of Caregivers

Piyatip Wattanasoontorn, Aim-utcha Wattanaburanon, Panee Sitakalin, Wanlop Jaidee

70-86

View All Issues

Indexed in tci