วารสาร มจร เพชรบุรีปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการ จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาในมิติด้านสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาย่อย คือ ศิลปะและมนุษยวิทยา สังคมศาสตร์ ธุรกิจ การจัดการและการบัญชี ศาสตร์แห่งการตัดสินใจ เศรษฐศาสตร เศรษฐมิติ และการเงิน  จิตวิทยา เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษา การสอน และการวิจัย ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน ตลอดจน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

Vol. 6 No. 2 (2023): July - December 2023

Published: 2023-12-31

INNOVATIVE DISRUPTION ERA IMPLEMENTATION IN PROVIDING SERVICES IN BANGKOK METROPOLIS

Pollawat Suppattarasaet, Kamolporn Kalyanamitra, Satit Niyomyaht, Tassanee Lakkanapichonchat

หน้า 1 - 19

TOURISM DEVELOPMENT IN PATTAYA CITY TO FOR SUPPORTING THE REOPENING OF THE COUNTRY AFTER COVID-19 PANDEMIC

Thiti Opasiamkajorn, Kamolporn Kalyanamitra, Satit Niyomyaht, Tassanee Lakkanapichonchat

หน้า 20 - 37

LEGAL MEASURES TO PREVENT AND SUPPRESS ON TRADEMARKS VIOLATION ACTS

Peerapol Simma, Sakul Kamtada

หน้า 38 - 52

FACTORS AFFECTING THE DECISION TO ENGAGE IN PRIVATE BUSINESS OF PRIVATE COMPANIES'EMPLOYEES

Piriyakan Kitkanda, Tawan Vigripat, pornpana srisatanon

หน้า 72 - 82

HISTORY AND KNOWLEDGE OF CULTURAL HERITAGE OF THE TEEN CHOK FABRIC OF RATCHABURI CLAN

Jayadatto Phrakhrusangharak Songphan, Thirathammo Phra Maha Kangwan, Srikhamthai Sukpinya, Anucha Bhalakun

หน้า 117 - 131

WISDOM KNOWLEDGE MANAGEMENT OF RIGHT OCCUPATION GROUP OF THE TEEN CHOK FABRIC OF RATCHABURI CLAN

phraraj wallapajan, Phra Samutrawachirasophon , Phrakhru Pattarasan Sunthon

หน้า 149 - 163

Improvement of Khao Hin Lek Fai tourist attraction of Hua Hin Municipality Prachuap Khiri Khan Province

Wipavanee Phueakbuakhao, Saroj Phueakbuakhao, Panit Sripradit, Chanthra Taneepien, Kasammasuk Patoad

หน้า 208 - 222

DEVELOPMENT OF THE ABILITY TO DELIVER ACTIVE LEARNING INSTRUCTION OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS TEACHERS THOUGH COACHING

Wilaphan Urabunnualchat, Dounghathai Homchaiyawong , Poranat Kitroongrueng

หน้า 288 - 303

Investment in Agricultural Land Allocation Project by Investors in Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province

Krongthong Khlangkaew, pornpana srisatanon, Sujidra Tungjai, Chanin Vijchulata

หน้า 319 - 331

CONSUMERS' DECISION TO SELECT A WEDDING ORGANIZING COMPANY IN MUEANG DISTRICT NONTHABURI PROVINCE

Nattapat Timdee, pornpana srisatanon, Prapaswat Ngamkana, Songpol Loppananusorn

หน้า 332 - 341

POLICY PROPOSAL FOR THE TAXI DRIVER’ S PARTICIPATION IN CRIME PREVENTION IN BANGKOK

Akara Klomkool, Krisanaphong Poothakool

หน้า 373 - 386

FACTORS AFFECTING MENTAL HEALTH ENHANCEMENT OF THE ELDERLY IN MUANG DISTRICT, PHETCHABURI PROVINCE

Wararat Pratanvorapanya, Jintana Sinthusuwan, Penpayom Choeisombat

หน้า 402 - 415

Authentic assessment in the digital age.

Sira Prasertsak, Arunkamol Juntaros, Kanchana Boonsong, Nipa Petsom

หน้า 83 - 99

View All Issues