เผยแพร่แล้ว: 2019-06-01

จากฟ้อนเจิงสู่ฟ้อนผาง : อัตลักษณ์และลีลาการฟ้อนแบบล้านนาของพ่อ ครูมานพ ยาระณะ

กิติพงษ์ อาธิพรม, นิวัฒน์ สุขประเสริฐ, อัควิทย์ เรืองรอง

1-26

แฮกึม : เครื่องสายในวัฒนธรรมดนตรีเกาหลี

ณัฐพงษ์ ประทุมชัน, เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี

76-95

ศิลปะสื่อการแสดงสด

สรพจน์ เสวนคุณากร

224-249

IVES’S SYMPHONY NO.1

ชญณัฐ วิสัยจร

283-306