ประกาศเรื่อง การกำหนดค่า CopyCatch

2021-01-29

        วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ได้กำหนดความซ้ำของผลงาน ด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ Thaijo ในระดับ ไม่เกิน 25% สำหรับบทความวิจัย และในระดับ ไม่เกิน 10% สำหรับบทความวิชาการ โดยมีผลตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นตันไป

Vol. 8 No. 7 (2021): July 2021

Published: 2021-06-30

PROMOTION DEMOCRACY REGIME OF THE PEOPLE OF SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION IN PHAK HAI DISTRICT, AYUTTHAYA PROVINCE

Pattanapoom Phongyubol, Yuttana Praneet, Surapon Suyaprom , Pansa Prutyanggoon , Pranote Nantiyakoon

90-103

ORGANIZATIONAL MANAGEMENT: A BUDDHIST LEADER

Phrathepkhunaphorn Sophanachitto (Phumphuang)

217-232

BUILDING A BUDDHIST WELL - BEING NETWORK TO PREVENT CORONAVIRUS DISEASE 2019

Phrakhrusangkharak Preecha Thitayano (Hongthong), Phra Suthivirabandit (Phoncharoen)

233-250

View All Issues