ประกาศเรื่อง การกำหนดค่า CopyCatch

2021-01-29

        วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ได้กำหนดความซ้ำของผลงาน ด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ Thaijo ในระดับ ไม่เกิน 25% สำหรับบทความวิจัย และในระดับ ไม่เกิน 10% สำหรับบทความวิชาการ โดยมีผลตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นตันไป

Vol. 8 No. 8 (2021): August 2021

Published: 2021-07-31

DATA STUDY OF BLOOD GLUCOSE METERS TEMPERATURE AND HUMIDITY FACTORS OF TEST STRIPS IN SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITALS, PHITSANULOK PROVINCE

Tippawan Sangkaew , Napaporn Apiratmateekul , Kunchit Kongros , Sunaree Wekhinhiran , Wanvisa Treebuphachatsakul

267-281

View All Issues