เผยแพร่แล้ว: 2023-04-10

แนวทางการให้คำปรึกษาครอบครัวตามแนวซาเทียร์สำหรับครอบครัวที่มีการแสดงออกทางอารมณ์สูง

ก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์, อัจฉรา นันทะศรี, นฤมล พระใหญ่ , สิทธิพร ครามานนท์

65-78