Information For Readers

ขอแนะนำให้ผู้อ่านลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกวารสาร ใช้ลิ้งค์นี้เพื่อลงทะเบียนลงทะเบียนแสดงอยู่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์วารสาร การลงทะเบียนจะทำให้ท่านได้เป็นสมาชิกของวารสารและจะได้รับอีเมลแจ้งข่าวเมื่อวารสารตีพิมพ์ฉบับใหม่ การเป็นสมาชิกยังช่วยให้วารสารสามารถมอบสิทธิ์ในตำแหน่งของผู้อ่านได้ ท่านสามารถดูนโยบายคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของวารสารที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและขอรับรองว่าวารสารจะไม่ใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลของท่านไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น