วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ดำเนินการโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอก

ด่วน !! ประกาศเปิดรับบทความ

2021-10-30

           วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยมีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความจำนวน 7,000 บาท  ต่อ 1 บทความ  โดยเก็บเมื่อเข้าสู่กระบวนการ Review ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์วารสาร หรือช่องทาง Line (กลุ่มคำแนะนำสำหรับผู้เขียน) ที่ปรากฏด้านล่างวารสาร โดยต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

              1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 25%

              2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร

              3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

              4. ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (1 เดือน หลังการแจ้งของบรรณาธิการ)

          ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 128-0-28939-2 เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานแนบใน Google Form คลิก Link ด้านล่างนี้  https://forms.gle/eoGTmMxBfo281ZcU6 และแนบส่งไฟล์หลักฐานไปที่ journalartrmutsb2560@gmail.com

 

*ข้อแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

       โปรดระบุE- mail  ที่ท่านใช้งานปัจจุบันลงในรายะเอียดของบทความ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับทางวารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ

Vol. 5 No. 3 (2023): September - December

Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi is an academic journal that has been evaluated for the quality of academic journals listed in the TCI database for 3rd time of the 4th round as a journal of group 1 quality (TCI Base 1) and ranked in the TCI database until 31 December 2024 to maintain the quality of the journal in accordance with international conditions and rules. The journal therefore gives opportunities to researchers, academics, faculty and students to publish academic articles or research articles. This journal is the 15th issue as the Third issue of 5th year (September - December 2023) containing 20 articles, comprising 19 research articles and 1 academic articles. The opinions from the academic articles or reports presented in this journal are the opinions from the author or researcher. Editorial staff of Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi sincerely hope that the personnel both in educational institutions and enterprises, as well as those who are interested in general will receive the benefit from this journal.

The editorial staff would like to thank all authors, members and readers who are interested and trust in our journal and sincerely hope that the selected articles will be useful to all readers. The editorial staffs also would like to thank all experts who have kindly read and suggested revision of research articles for better academic quality.

Finally, for improving this journal to be more complete, the editorial staff welcomes the suggestion from the readers with great pleasure.

Published: 2023-12-28

PROBLEMS OF ACADEMIC REPORTS CONDUCTING: A CASE STUDY OF STUDENTS IN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SUVARNABHUMI SUPHANBURI CAMPUS

Takorn Uamsathit, Kanokwan Yaekpiwpong, Piyapa Tuvicharanon, Khwansuda Worawibun, Varothai Sommit, Rachan Prueksa

550-563

DEVELOPMENT OF DIGITAL HERITAGE MEDIA ABOUT THE RESTORATION OF THE DVARAVATI U-THONG ANCIENT CITY

Sorrachai Sorrachai Shawarangkoon, Warunee Srisongkram, Atis Kucharoenthavorn, Naphong Wannapiroon, Chatchada Chawarangkoon

649-663

CULTURAL PERSPECTIVE REFLECTED THROUGH THE USE OF LANGUAGE IN THE NOVEL BUPPESANNIVAS

Thanu Thodthankhun , Suppachat Satientanasan, Piyapa Tuvicharanon, Thawatchai Singsoopa, Rumrada Kongchang

724-740

DEVELOPMENT OF LOCAL CURRICULUM ON FOLK WISDOM OF THE CENTRAL REGION BY APPLYING ROYAL SCIENCE FOR LIFELONG LEARNONG WITH DIGITAL TECHNOLOGY : CASE STUDY OF ANG THONG PROVINCE

Karanphon Wiwanthamongkon, Samphan Suksai, Wasana Malinin, Sompong Phipataeksakul, Nittaya Purachart , Naputr Gewnak

741-754

THE FUTURE TREND OF BUBBLE MILK TEA IN BANGKOK AFTER COVID 19 PANDEMIC: APPLYING THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR

Nitirat Maleewat, Nampet Petmai, Onanong Sansern, Suparat Yingupakarn, Choopak Pangthaisong, Sarinya Kongtieng

755-768

PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF THE COVID-19 SITUATION IN THAILAND

Riangdow Tavachalee, Phukanchanakrit Pulanram, Ketsada Phatong

783-796

View All Issues