วารสารขอปิดรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากในขณะนี้มีบทความที่รอการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก และทางวารสารอยู่ระหว่างการปรับปรุงระเบียบค่าลงทะเบียนในการตีพิพม์ โดยคาดว่าจะเปิดรับใหม่ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2564 ขอความกรุณาผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลผ่านหน้าเว็ปซ์ของคณะศิลปศาสตร์