วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิเริ่มเปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความจำนวน 7,000 บาท  ต่อ 1 บทความ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้ หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 091-6160499 (ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข)