เผยแพร่แล้ว: 2017-06-15

รูปแบบการสร้างจิตสำนึกท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา, จารินี ม้าแก้ว, สรรเพชร เพียรจัด, ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์, ผกามาศ มูลวันดี

48-60

การศึกษาพัฒนาการเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดชัยภูมิ

นฤดม นฤดม, กิติศักดิ์ จันทร์ขามป้อม

71-79