Contact

วารสารวิจัยและนวัตกรรมท้องถิ่น ที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้น1 อาคาร1 เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 044611221 ต่อ 7301 มือถือ 084 2889336

Principal Contact

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Phone 0865234329

Support Contact

มานะ สลุบพล
Phone 0842889336