ติดต่อ

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 044611221 ต่อ 7301 มือถือ 085-0238687

ผู้รับผิดชอบหลัก

ณัฐพล วงษ์รัมย์
บรรณาธิการวารสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ 085-0238687

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

มานะ สลุบพล
เบอร์โทรศัพท์ 0842889336