เผยแพร่แล้ว: 2022-04-20

การศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน): การวิจัยผสานวิธี

มานิกา วิเศษสาธร, ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง, รพีกรณ์ เปี่ยมพืช, นนทิมา สิริเกียรติกุล, ปวิธ สิริเกียรติกุล

56-70

จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมกับการติดเกม

ธนกฤษ ลิขิตธรากุล, ภาสกร คุ้มศิริ

71-84