เผยแพร่แล้ว: 2020-04-30

ฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

sombat prajonsant, วิสาข์ แฝงเวียง, ปิยชนม์ สังข์ศักดา

1-23

Semantic Change of the Word /khraj2/ ‘to love, to like’ in Thai

Arbhon Iamsa-ard, Methawee Yuttapongtada, Kowit Pimpuang

191-214