Vol. 22 No. 2 (2023): July - December

					View Vol. 22 No. 2 (2023): July - December
Published: 2023-12-21

บทความวิจัย