กระบวนการพิจารณาแบบเปิด คืออะไร ?

2022-09-07

ทุกท่านอาจทราบดีแล้วว่าวารสารทั้ง 6 ฉบับ ของสมาคมฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณภาพบทความจาก ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-Blind Peer Review) มาเป็นแบบเปิด (Open Peer Review) ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ระบบใหม่นี้ยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนัก โดยเฉพาะในในประเทศไทย จึงทำให้หลายคนที่ยังไม่คุ้นชินเกิดความสงสัยขึ้น ดังนั้น กองบรรณาธิการจึงขอรวบรวมบทความและวีดีโอที่สำนักพิมพ์ใหญ่ๆ ทั่วโลก ได้จัดทำและเผยแพร่ไว้แล้วมาให้ได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจกัน

 

EU Science & Innovation

 • Open Peer Review Explained [https://www.youtube.com/watch?v=aEMLEZ-FKIc]

Foster Open Science

 • What is Open Peer Review? [https://www.youtube.com/watch?v=o25ENtTy2vw]

Taylor & Francis Group

 • What is open peer review? [https://blog.f1000.com/2014/05/21/what-is-open-peer-review/]
 • Transparency through open peer review [https://www.youtube.com/watch?v=GWUXLrep0Vw]
 • Open Peer Review on F1000Research [https://www.youtube.com/watch?v=or36HtbRyTo]
 • Open peer review: Essentials for reviewers [https://www.youtube.com/watch?v=OEI69oaJoqE]
 • An author's story of open peer review [https://www.youtube.com/watch?v=ib2EVsWpRGk]

PLOS

 • Open Peer Review [https://plos.org/resource/open-peer-review/]

Springer Nature

 • Open peer review: promoting transparency in open science [https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-020-03488-4]
 • Pros and cons of open peer review [https://www.nature.com/articles/nn0399_197]

BMC

 • Guidelines for open peer review implementation [https://researchintegrityjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41073-019-0063-9]

MDPI

 • Opening up Peer Review [https://blog.mdpi.com/2018/10/12/opening-up-peer-review/]