การวิเคราะห์การอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus

จำนวนบทความตีพิมพ์ (2561-2565):                               166 บทความ

2565:            21 บทความ

2564:            10 บทความ

2563:            10 รายการ

2562:            91 รายการ

2561:            34 บทความ

 

จำนวนการอ้างอิง (2561-2565):                                        12 รายการ

2565:            7 รายการ

2564:            2 รายการ

2563:            2 รายการ

2562:            1 รายการ

2561:            - รายการ

 

คะแนนการอ้างอิง 2564  (2561-2664):                              5/145          =           0.03

ตัวติดตามคะแนนการอ้างอิง 2565 (2562-2565):              12/132          =           0.09

 

แหล่งที่มา: Scopus

 

อัปเดตครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2565