Information For Readers

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนการตีพิมพ์ของวารสารฉบับนี้ โดยคลิกที่ลิงก์ "ลงทะเบียน" ในหน้าโฮมเพจของวารสาร ผู้ลงทะเบียนจะได้รับแจ้งสารบัญ (Table of Contents) ของวารสารเผยแพร่ฉบับใหม่แต่ละฉบับทางอีเมล์ โดยการลงทะเบียนจะทำให้ทางวารสารสามารถทราบจำนวนผู้สนับสนุนและผู้อ่านบทความที่แน่นอนได้