ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

หากท่านมีความประสงค์ที่จะส่งบทความกับทางวารสาร ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อมูลที่หน้า เกี่ยวกับวารสาร และที่หน้า คำแนะนำผู้เขียน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในแต่ละส่วนของทางวารสาร โดยผู้เขียนจะต้องทำการลงทะเบียนกับทางวารสารก่อนส่งบทความ หรือหากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว สามารถไปที่ลิงก์ ลงชื่อใช้งาน เพื่อเริ่มกระบวนการ 5 ขั้นตอนต่อไป