ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

วารสารขอแนะนำให้บรรณารักษ์ฝ่ายวิจัยเพิ่มชื่อวารสารนี้ไว้ในระบบฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดในหน่วยงาน โดยระบบการตีพิมพ์แบบโอเพนซอร์สของวารสารนี้ที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณชนทั่วไปเหมาะสำหรับห้องสมุดในการใช้เป็นแพลตฟอร์มให้กับคณาจารย์ที่เป็นบรรณาธิการวารสาร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Open Journal Systems)