การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • อนันตพร พุทธัสสะ

คำสำคัญ:

การส่งเสริมการตลาดดิจิทัล, กลยุทธ์การตลาด, วิสาหกิจชุมชน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-05-19