วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอ้างอิงในวารสาร

2024-05-23

วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนอ้างอิงในวารสาร จากเดิมใช้ระบบ APA6th เปลี่ยนเป็นระบบ APA7th ดังตัวอย่าง ที่ลิงค์ https://1drv.ms/w/s!AvDyIdnFRaXwgrQAgn5xGtpSnPxOQA

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2567) เป็นต้นไป