ประกาศค่าใช้จ่ายสำหรับการลงตีพิมพ์บทความในวารสาร

2023-01-13

ประกาศค่าใช้จ่ายสำหรับการลงตีพิมพ์บทความในวารสาร
การลงตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ (Academic Journal of Management Technology) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์