ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-08-31

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN (online) :2672-9601