แนวทางการตีความและบรรเลงบทเพลง เอ-เซ มารส์? ของสเวลิงค์

Main Article Content

ปานใจ จุฬาพันธุ์

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นบทความวิชาการเกี่ยวกับการตีความและการบรรเลงบทเพลง เอ-เซ มารส์? ของยาน สเวลิงค์ (ค.ศ.1562-1621) บทเพลงในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการตอนปลายสำหรับบรรเลงบนฮาร์ปซิคอร์ดซึ่งมีเทคนิคการบรรเลงที่แตกต่างกับการบรรเลงบนเปียโน เนื้อหาในบทความเป็นการเสนอแนวทางในการบรรเลงบทเพลงดังกล่าวด้วยลีลาที่ถูกปรับให้เหมาะสมกับการบรรเลงบนเปียโนในปัจจุบัน ผู้อ่านสามารถนำแนวคิดในการบรรเลงดังกล่าวไปทดลองและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ

References

Gillespie, J. (1972). Five centuries of keyboard music: A historical survey of music for harpsichord and piano. New York: Dover.

MIT OpenCourseWare. (2016). Harpsichord demonstration [video]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=itLh_yWsOX0

Slonimsky, N. (Ed.). (1991). Baker's biographical dictionary of musicians (8th ed.). New York: Schirmer Books.

Smith, D. J. (1998). Sweelinck’s keyboard music. Early Music, 26(1), 143-145. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/3128558

Sweelinck, J. P. (1957). Est-ce Mars. New York: Peters.

Westrop, S. (2003). Performance Note on Jan Sweelinck: Keyboard Music Performed by Christopher Herrick (Organ) for Hyperion Records. Retrieved from https://www.hyperion-records.co.uk/dc.asp?dc=D_CDA67421/2