Announcements

ข่าวประกาศ

ขอแจ้งเปิดรับบทความใหม่ตามปกติ หลังจากแก้ไขปรับปรุงระบบเรียบร้อยแล้ว

2023-07-08

วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ (Journal of Health, Physical Education and Recreation) เปิดรับบทความตามปกติหลังจากปิดปรับปรุงระบบ หาก คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจส่งบทความ ท่านสามารถ Submission มาได้ตั้งแต่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์ E-mail : [email protected] โทร. 093-5325335

 

 

 

ปิดรับบทความชั่วคราว

2023-05-24

ขอแจ้ง ปิดรับบทความชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบ

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้