วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ

เป็นวารสารเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ ด้านสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ ตลอดจน สหวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพ ของคณาจารย์ และนักวิชาการ สถาบันต่าง ๆ  อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ และ นิสิต/นักศึกษาสถาบันต่าง ๆ ได้เผยแพร่ ผลงานวิชาการ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ ส่งบทความกับเราได้ที่ Click Here

 

Vol. 49 No. 3 (2023): September-December

Published: 2023-11-19

Synthesis of Directions of Physical Education Curriculum in Thailand

Nuttawut Kitkuan, Winai Poonsri, Sombat Onsiri

1-10

Survey of the Need Assessment in Exercise and Recreation for the Elderly in Bangkok Health Service Center

Chaowarat Promkladphanao, Nopporn Tassanayana, Rangsarit Chamroen, Seksan Thongkhambanjong

11-20

Acute Effect of Short-Distance Running on Bone Metabolism

julaluk Rongthong, Siriporn Sasimontonkul, Jintana Sirivarasai

21-29

Program development to enhance the combination punches skills by added SAQ training and video feedback

Douangmany Sanpanya, Napaporn Tasanayana, Rangsarit Chamroen, Parinya Ruangthip

30-40

Marketing Mix Analysis of Tennis10s Business in Bangkok

Pitchakorn Kankanok, Saowalee Kaewchuay

116-124

Competencies Developing of Sport Physiotherapist for Football

Viraya Chalanunt, Somchai Prasentsiripan, Issadee Kutintara

141-149

The Factors Influenced Stress and Stress Management in Online Learning of Phayao University Undergraduate Student

Prachya Wangtrakul, Kritsada Tampradit, Tippana Muangma, Wisanu Samakkhetrakarn

211-221

Marketing Mix Factors that Affect Sports Tourism in Buriram Province

Prathum Chobjai, Sukanya Pannitchareonnam, Sujitra Boonsuan, Sommai Tanjoy

308-320

An Analysis of Goal Scoring Patterns of The Successful Teams in Thailand Futsal League

Niromlee Makaje, Jirapat Yenjai, Amnuay Tanphanich, Toasak Kawjaratwilai, Sukanya Charoenwattana

321-332

View All Issues