บทบาทของกาแฟที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม

ผู้แต่ง

  • นภัสนันท์ ทองอินทร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ:

กาแฟ, วัฒนธรรมการดื่มกาแฟ, ร้านกาแฟ, การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม, การส่งเสริมการท่องเที่ยว

บทคัดย่อ

การดื่มกาแฟรสชาติดี ๆ ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลด้านบวกต่อกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ร้านกาแฟหรือคาเฟกลายเป็นศูนย์กลางของผู้คนอย่างปฏิเสธไม่ได้ ซึ่งเมื่อย้อนเวลากลับไปในหลายศตวรรษที่ผ่านมา แอนเน็ตต์ โมลด์เออร์ ผู้เขียนหนังสือ The Coffee Book ได้กล่าวว่า สำหรับหลายล้านคนทั่วโลก การได้นั่งในร้านกาแฟสักแห่งหนึ่งกับการดื่มกาแฟอร่อย ๆ คือความสุขอันยิ่งใหญ่ของชีวิต วัฒนธรรมการดื่มกาแฟกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คน การเดินทางเข้ามาของกาแฟทั้งสายพันธุ์อาราบิกาและโรบัสตาที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยนั้น ทำให้คนปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตและเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวตามมา บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งเป็นผลมาจากการดื่มกาแฟจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ของผู้คนในสังคมปัจจุบัน เนื้อหาของบทความนี้เพิ่มรูปแบบของการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะตามความสนใจพิเศษ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวจัดทำเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มแบบไร้ความเร่งรีบ โดยการนำเสนอเนื้อหาของบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวทางการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวรูปแบบเฉพาะกลุ่มและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนต่อไป

References

Bangkok Bank. (2020). Organic Coffee Market. SME Social Planet. https://www.bangkokbanksme.com/en/organic-coffee-market

Boonkheereerut, J., & Jaritthai, N. (2020). The Information Technology in The Digital World to The Changes in Tourism Styles. Panyapiwat Journal, 12(2), 285-301.

Chaodoi. (2023). Why Is “Camping” a Culture That Goes Hand in Hand with Coffee Drinking?. Chao Doi. https://chaodoi.co.th/camping-coffee/

Chiangrai Focus. (2022). CHIANG RAI COFFEE & TEA SEASON. https://www.chiangraifocus.com/6182/

Coffee Press. (2020). What Is Specialty Coffee? Why Is Thai Coffee Popularly Supposed to Be Brewed in This Way?. Coffee Press Thailand. https://coffeepressthailand.com/2020/08/07/specialty-coffee/#

Coffee Traveler Magazine. (2023). Thepsadet Coffee Community Sustainable Tourist Attractions Throughout the System. https://www.coffeeavelermagazine.com/

Moldvaer, A. (2021). The Coffee Book. Wara Publishing.

MGR Online. (2022). Amazing Robusta @Chumphon. https://mgronline.com/south/detail/9650000014099

Ridpeecha, O. (2016). Doi Chaang Coffee Original part 3. Doi Chaang Coffee Original.

Esichaikul. R. (2014). Niche Tourism Management. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat. Open University Press.

La Loubere. S. D. (2005). Du Royaume de Siam (2nd ed.). Sripanya Press.

Samianari. (2023). When Did Thai People Start Drinking Coffee? SILPA-MAG.COM. https://www.silpa-mag.com/history/article_87804

Supawetraksakun, K. (2023). Coffee Enthusiasts’ Perspectives on the Potential for Sustainable Growth and Development of the Thai Coffee Industry. Thairath Online. https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2709619?gallery_id=3

Thai Coffee Association. (n.d.). Thai Fine Coffee Project. https://www.thaicoffee.or.th/Project

Thansettakij. (2023). How Stable Is the "Thai Coffee" Market in Early 2023 in Light of Food Challenges? Thansettakij. https://www.thansettakij.com/sustainable/food-security/569628

The Standard. (2023). Phun Thai Coffee Strategies. The standard wealth. https://thestandard.co/phun-thai-coffee-strategy/

Tourism Authority of Thailand TAT). (2024). Ayutthaya Morning Drip 3rd. https://thai.tourismthailand.org/Accessibility/Events-and-Festivals/ayutthaya-morning-drip-3

Wannasiri, S. (2005). Coffee Cultivation. Agricultural Base Publisher.

Wongsoontorn, J. (2019). Cafe Hopping Culture. TAT Review Magazine. https://tatreviewmagazine.com/article/cafe-hopping-culture/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-29