การศึกษาวาทกรรม “ประชามติ” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ

Main Article Content

เอกจิต สว่างอารมย์
อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

-