ประสิทธิผลของการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้ำ /EFFECTIVENESS OF PEER ASSISTANT TEACHING TECHNIQUE ON SWIMMING PERFORMANCE

Main Article Content

Weerapan - Chancaow

Abstract

ประสิทธิผลของการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้ำ


EFFECTIVENESS OF PEER ASSISTANT TEACHING TECHNIQUE ON SWIMMING PERFORMANCE

Article Details

Section
Research Articles