การเปรียบเทียบระดับความหนักและสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิกระหว่างการอบอุ่นร่างกายด้วยการใส่ชุดถ่วงน้ำหนักและถุงทรายในนักกีฬาฟุตซอล (COMPARISON OF INTENSITY AND ANAEROBIC PERFORMANCE BETWEEN WARM-UP WITH WEARING WEIGHTED VEST AND SANDBAG IN FUTSAL PLAYERS)

Main Article Content

สรศักดิ์ ทองเพชร

Article Details

Section
Research Articles