นวนิยายในสวนขวัญ : ภาพสะท้อนครอบครัวของสังคมไทย

  • ประสพสุข ฤทธิเดช Journal of Research for Social and Community Development, Rajabhat Maha Sarakham University
  • ปวีณา แก้วอาจ Journal of Research for Social and Community Development, Rajabhat Maha Sarakham University

Abstract

ผู้แต่งนวนิยายเรื่องนี้ใช้นามปากกาดวง ตะวัน มีชื่อจริงนางสาวขวัญใจ เอมใจ เกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2509 เป็นบุตรคนสุดท้องในจํานวน 4 คน ของ นายอนันต์และนางสมปอง เอมใจ เป็นชาวกรุงเทพฯ โดยกําเนิด เข้าเรียนที่โรงเรียนอุลัยในชั้นประถมศึกษา และโรงเรียน สุวรรณารามวิทยาคมในชั้นมัธยมศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2532 นับแต่จบการศึกษา ขวัญใจยึดอาชีพนักเขียนมาโดย ตลอด โดยเริ่มจากเป็นนักเขียนสารคดีประจํากองบรรณาธิการ นิตยสารสารคดี ต่อมาได้ลาออกจากงานนิตยสารเพื่อเป็นนักเขียนอิสระ เลือกที่จะเขียนงานประเภท นวนิยายเป็น หลัก โดยใช้นามปากกาดวงตะวัน และนามปากกาอื่นเช่น ดาราราย และดาวกระจาย มีผลงานนวนิยายต่อเนื่องมา ทุกปี นวนิยายของเธอมีทั้งที่ลงพิมพ์เป็นตอนๆ ในนิตยสารอย่างสกุลไทย ขวัญเรือน หญิงไทย กับทั้งที่เขียนแล้วพิมพ์ รวมเล่ม แนวเรื่องที่เขียนมีทั้งประเภทรักร่วมเพศนวนิยายชีวิต นวนิยายแฟน-ตาซี ผลงานที่สร้างชื่อเช่น ภูแสนดาว แก้วรัดเกล้า พระจันทร์แสนกล ไฟในวายุ และนวนิยายเรื่องในสวนขวัญ ซึ่งนําไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์

Downloads

Download data is not yet available.

References

ดวงตะวัน (นามแฝง). (2556). ในสวนขวัญ. นนทบุรี : สำนักพิมพ์ดวงตะวัน.

นวลอนงค์ สุวรรณเรื่อง. (2544). สถาบันครอบครัวในนวนิยายของ ชมัยภร แสงกระจ่าง : แนวคิดและวิธีนำเสนอแนวติด ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (กลุ่มวรรณคดี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

บทสัมภาษณ์ , ” ขวัญใจ เอมใจ ตามรอยความฝ้น “ นิตยสาร madamefigaro ฉบับเดือนสิงหาคม 2546 หน้า 68

บทสัมภาษณ์ , ” ขวัญใจ เอมใจ “ นิตยสารขวัญเรือน ฉบับป้กษ์หลัง เดือนมกราคม 2545 หน้า 187-190

บทสัมภาษณ์ , ” จากนักข่าวสาวสารคดีมาสู่ นักเขียนนวนิยาย ก้อนขนมหวานในงานชีวิตของดวงตะวัน “ นิตยสาร สกุลไทย ฉบับที่ 2445 สิงหาคม 2544 หน้า 41-43

บทสัมภาษณ์คอลัมน์ writer talk, ” วรรณกรรมคือแสงสว่างของขวัญ เอมใจ “ หนังสือพิมพ์โฟสต์ทูเดย์ ฉบับวัน อาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2547 หน้า C5

บทสัมภาษณ์คอลัมน์แขกรับเชญิ, ” นายอินทร์อะวอร์ด : ขวัญใจ เอมใจ “ นิตยสารแพรว ฉบับที่ 531 ตุลาคม 2544 หน้า 200 - 202

บทสัมภาษณ์คอลัมน์บุคคลสนทนา, ” ขวัญใจ เอมใจ ดวงตะวันดวงใหม่ของแวดวงวรรณกรรม “ นิตยสารหญิงไทย ฉบับป้กษ์หลัง เดือนตุลาคม 2544 หน้า 36-44

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ . (2534). จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อมรวิชช์ นาครทรรพ. (2549). รายงานข้อมูลตัวบ่งชี้รายจังหวัดในโครงการติดตามสภาวะการณ์เด็กและเยาวชน รายจังหวัด. กรุงเทพฯ : สถาบันรามจิตติ.
Published
2014-07-31
Section
Research Articles