Contact

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ
Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University
Phone 094 639 8978

Support Contact

วศิน บุญทองเถิง
Phone 0824415466