ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ

  • จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Abstract

ภายในหนังสือเล่มนี้ ได้คัดเอาข้อเขียน บทวิจารณ์ต่าง ๆ ของผู้เขียนที่ลงพิมพ์ในที่ต่าง ๆ มารวบรวมไว้ โดยแบ่งเป็นภาค ๆ ตามเนื้อหา มีทั้งหมด 6 ภาค

Downloads

Download data is not yet available.

References

ส. ศิวรักษ์. (2557). ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์.
Published
2018-12-24
Section
บทวิจารณ์หนังสือ