การวางกรอบข่าวอาชญากรรมที่ประกอบสร้างผู้หญิงที่เป็นผู้ต้องหา กรณีคดี “นางสาวปรียานุช โนนวังชัย”

Main Article Content

เบญจพร ศรีดี
ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

-