กลยุทธ์การสื่อสารผ่านกิจกรรมของศิลปิน ที่นำเสนอความรับผิดชอบต่อสังคม กับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร: กรณีศึกษา บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

Main Article Content

ชิสา นาคเปลื้อง
ธรรญธร ปัญญโสภณ
ปีเตอร์ กัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

-