รัสเซีย: การเมืองเรื่องวอดก้า

Main Article Content

กฤษฎา พรหมเวค

บทคัดย่อ

วอดก้าเครื่องดื่มประจำชาติรัสเซีย เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคมและมีความสำคัญกับสังคมรัสเซียถึงแม้ว่าชาวรัสเซียจะรู้จักวอดก้าไม่นาน แต่วอดก้าก็มีบทบาทและมีความสำคัญต่อการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของชนชาติรัสเซียมาโดยตลอด วอดก้าเป็นเครื่องมือของผู้ปกครองในการสร้างรายได้ให้กับรัฐ อย่างไรก็ตามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นสาเหตุสำคัญของการตายของประชาชนชาวรัสเซีย ทำให้หลายครั้งผู้นำรัสเซียต้องออกนโยบายทำสงครามกับวอดก้าขึ้น ในที่สุดวอดก้าได้กลายมาเป็นประเด็นสำคัญในการรณรงค์หาเสียงสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ต้องเลือกระหว่างเศรษฐกิจและรายได้ของรัฐหรือสุขภาพของประชาชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
Promvek, K. (2020). รัสเซีย: การเมืองเรื่องวอดก้า. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20(1), 202-223. https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.10
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

Centre for Eastern Studies. (2011). Russia tightens its anti-alcohol legislation. OSW. Retrived from https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2011-07-27russia-tightens-its-anti-alcohol-legislation

Centre for Eastern Studies. (2015). Experts: Putin killing Russians and Russia’s future by cutting vodka prices. Euromaidan Press. Retrived from http://euromaidanpress.com/2015/ 01/15/experts-putin-killing-russians-and-russias-future-by-cutting-vodka-prices/

All that interesting. (2016). How Vodka Shaped The Course Of Russian History. All that interesting. Retrived from https://allthatsinteresting. com/vodka-russia-history

Andreasen, B. D. (2006). Stuck in the Bottle: Vodka in Russia 1863 - 1925. Lethbridge Undergraduate Research Journal, 1(1). Retrived from https://lurj.org/issues/ volume-3-number-1/vodka

Babor T. F., Mendelson J. H., Greenberg I. & Kuehnel J. (1978). Experimental analysis of the 'happy hour’: effects of purchase price on alcohol consumption. Psychopharmacology, 15, 58(1)

Bayer, A. (2014). Russia Through the Vodka Glass: Can Russia’s recent history be explained through a vodka glass?. Retrived from https://www. theglobalist.com/russia-through-the-vodka-glass/

Brown, C. (2018). 'We are new Russians': How a hard-drinking nation curbed its alcohol use. CBC. Retrived from https://www.cbc.ca/news/world/ russia-booze-drinking-1.4949099

Diana. (2018). Russian Drinking Culture – from Ancient Rus to Modern Russia. Retrived from https://pradiz.com/blog/russian-traditions/drinking-culture/

Eremeeva, J. A. (2018). Russia and Vodka: A History Primer. The Moscow Times. Retrived from https:// www.themoscowtimes.com/20180720/russia-and-vodka-a-history-primer-a62258

Eremeeva, J. B. (2018). Russian Vodka Day: Celebrate vodka's official birthday. The Moscow Times. Retrived from https://www.themoscowtimes.com/ 2018/01/31/russian-vodka-day-a60322

Fedun, S. (2013). How Alcohol Conquered Russia: A history of the country’s struggle with alcoholism, and why the government has done so little about it. The Atlantic. Retrived from https://www.theatlantic.com/international/ archive/2013/09/how-alcohol-conqueredrussia/279965/

Grebenshikov, V. (1991). Profile: A Clown That Everyone Is Now Taking Seriously: Vladimir Zhirinovsky’s political credo is Russia for the Russians and vodka on every corner. Nobody in the federation’s political spectrum is laughing at him now. Los Angeles Times. Retrived from https://www.latimes.com/archives/ la-xpm-1991-12-10-wr-283-story.html

Grunewald P. J., Ponicki W. R., Holder H. D. & Romelsjo. A. (2006). The relationship of outlet densities to alcohol consumption: a time series cross-sectional analysis. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 30(1)

Herlihy, P. (2002). The Alcoholic Empire: Vodka & Politics in Late Imperial Russia. New York: Oxford University Press.

Herlihy, P. (2006). Revenue and Revelry on Tap: The Russian Tavern. In Mack P. Holt (Ed.) Alcohol: A Social and Cultural History. New YorK: Berg.

Herlihy, P. (1991). Joy of the Rus': Rites and Rituals of Russian Drinking. The Russian Review. 50(2).

Kesi, D. (2009). Russian Vodka – A National Tragedy (Master's Thesis). Naval Postgraduate School. Monterey California.

Kott, T. (2014). Russians and their vodka: a brief history. Retrived from https://o.canada.com/ news/world/ Russians-and-their-vodka-a-brief-history

Mckee, M. (1999). Alcohol in Russia. Alcohol & Alcoholism, 34(6).

Pomeranz, W. E. (2015). Vladimir Putin’s economic plan: Bread and vodka. Reuters. Retrived from http:// blogs.reuters.com/great-debate/2015/01/06/vladimir-putins-economic-plan-bread-and-vodka/

Russiapedia. (n.d.). Of Russian origin: Vodka’. Russia Today. Retrived from https://russiapedia.rt.com/of-russian-origin/vodka/

Schrad, M. L. (2011). Moscow’s Drinking Problem. The New York Time. Retrived from https://www.nytimes.com/2011/04/17/opinion/17 Schrad.html

Schrad, M. L. (2014). The secret sauce of Russian autocracy: Vodka (and lots of it): In Russia, vodka has long been a tool for authoritarian control — and Russians are paying for it dearly. Retrived from https://www.salon.com/2014/02/09/ the_secret_sauce_of_russianautocracy_vodka_and_lots_of_it/

Shuster, S. (2009). Russia's Medvedev Launches a New War on Drinking. Time. Retrived from http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1917974, 00.html

Sorokina, A. (2015). Vodka just got cheaper for Russians. Russia Beyound. Retrived from https:// www.rbth.com/society/2015/02/02/vodka_ just_got_cheaper_for_russians_43363.html

Treisman, D. (2009). Death and prices: The political economy of Russia’s alcohol crisis. Retrived from https://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/treisman/Papers/Death%20and%20Prices%20Final%20Sept%2009.pdf

Verizhnikov, A. (1995). Tradition and Change: The Case of Russia. Polish Sociological Review. 111. 211-288.